Crèdits

Producció

 • Ajuntament de Berga
 • Patronat Municipal de la Patum de Berga

Institucions col·laboradores

 • Universitat Oberta de Catalunya

Idea original i coordinació institucional

 • Josep Farguell i Magnet

Direcció, estudi i concepció museïstica

 • Antoni Rius Carbonell (Museia, UOC)

Continguts

 • Fons del Patronat Municipal de la Patum de Berga
 • Arxiu Històric Comarcal de Berga
 • Barakia cultura i noves tecnologies, SL
 • Foto Luigi (Fotografia)
 • Albert Rumbo (Arxiu personal)
 • Cobla Pirineu (Enregistraments musicals)

Realització

 • Antoni Rius Carbonell. Direcció. Museografia, 3D, realitat virtual (Barakia)
 • Gerald Kogler. Direcció Técnica. Desenvolupament de la web i plataforma (Barakia)
 • Raquel Rojo Garcia de Lara. Realització documental i assessorament històric
 • Isaac Lupiañez. Enregistraments videogràfics
 • Paco Toledo. Enregistraments videogràfics
 • Nicolas Olave. Enregistraments videogràfics
 • Jordi Rius. Fotografia 360º i logística general
 • Fco. Javier Garcia. Assessorament legal
 • Janine Sprunker. Continguts i assessorament pedagògic (Museia)
 • GeoVirtual. Vol virtual

Assessorament

 • Dra. Gloria Munilla. (Museia, UOC)
 • Dra. Carme Prats (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya)
 • Dra. Laura Solanilla (Museia, UOC)

Agraïments

 • Grup de recerca Museia (UOC)
 • Jaume Vima Bofarull, Regidor de la Patum
 • Caps de colla i membres de les comparses de la Patum
 • Josep Farguell
 • Josep Noguera, Historiador
 • Jordi Camps
 • Violant Bonet
 • Gabriela Vegas Serrano
 • Gemma Sobrevias, Editorial La Patumaire
 • Ángela Precht
 • Irati Musitu
 • Marc Rius